Quy Định Về Đảm Bào An Toàn Thực Phẩm Đã Qua Chế Biến

Thảo luận trong 'Thành viên' bắt đầu bởi Sìn A Thơm, 14 Tháng sáu 2019 lúc 16:05.

 1. Sìn A Thơm Thành viên mới

  Thực phẩm đã qua chế biến là thực phẩm đã qua quá trình xử lý theo phương pháp công nghệ hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. Để được đưa vào sản xuất và kinh doanh, thực phẩm đã qua chế biến cần phải được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và tuân thủ một số quy định pháp luật. Lawkey xin cung cấp một số thông tin cụ thể như sau:

  I. Căn cứ pháp lý
  Luật An toàn thực phẩm 2010

  Nghị định 18/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

  II. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm
  1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

  2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

  a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

  b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

  c) Quy định về bảo quản thực phẩm.

  III. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến
  1. Tuân thủ các điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm

  2. Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

  3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản tự công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.


  IV. Hồ sơ tự công bố sản phẩm
  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

  2. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

  a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu

  b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Chia sẻ trang này